Van gemengd boerenbedrijf in 1955, tot modern logistiek dienstverlener en intermediair vandaag!

 

- In 1955 is Ghislain Stassen op 20-jarige leeftijd begonnen als zelfstandig agrarisch ondernemer door de overname van het gemengd boerenbedrijf van zijn ouders in het Zuid-Limburgse Neerbeek. Het bedrijf bestond indertijd uit enkele hectares akkerbouw en kleinschalige veeteelt.

 

- Door de toenemende mechanisatie van de landbouw in de jaren '60, nam ook het aantal machines op het bedrijf van Ghislain Stassen toe. Aanvankelijk werden deze machines voor eigen teelt ingezet, maar later werd er ook werk uitgevoerd bij andere boeren. Dit was de aanleiding van de loonwerkactiviteiten. Het bedrijf heette toentertijd: Loonbedrijf G. Stassen. Deze naam werd tot 1983 niet veranderd.

 

- In 1975 schaft Ghislain Stassen zijn eerste vrachtwagen aan voor het transport van drijfmest, schuimaarde en zuiveringsslib. Het betreft een Henschell Hanomag H-261, bouwjaar 1972. Deze is uitgerust met een 10 m³ vacuumtank. In 1976 kwam de eerste medewerker in dienst van het bedrijf, die momenteel tevens nog steeds in dienst is bij het bedrijf.

 

- In de jaren '80 is het bedrijf verhuisd naar een nieuwe locatie in Puth. Ghislain Stassen heeft op dat moment de keuze gemaakt om te stoppen met het boerenbedrijf en alleen het loonwerk en de mestdistributie voort te zetten. Enkele jaren later heeft hij de keuze gemaakt om ook te stoppen met de loonwerkactiviteiten. De enige werkzaamheden van het bedrijf waren het afnemen, vervoer, leveren en uitrijden van drijfmest, schuimaarde en zuiveringsslib. Het bedrijf heette toentertijd Mestrecycling G. Stassen Schinnen, tot aan de verhuizing naar Sittard in 1992.

- Halverwege de jaren '90 kwam de tweede generatie Stassen in het bedrijf. Met de voortzetting van het bedrijf door Roger en Arthur Stassen werd het bedrijf uitgebreid met een transportafdeling en veranderde de naam naar Stassen Sittard Mestrecycling & Transport. Inmiddels was het bedrijf al verhuisd naar de Doctor Nolenslaan in Sittard (Industrieterrein Noord), omdat de locatie in Puth te klein was geworden voor het gestaag groeiende bedrijf.

 

- Rond 2010 werd de locatie in Sittard te klein voor het nog steeds gestaag groeiende transportbedrijf. De locatie in Sittard bood geen ruimte tot uitbreiding, dus is ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een andere locatie. Deze is gevonden door de aankoop van het terrein van Dabekausen Zwaartransport te Holtum in 2012.

- De bouw van het nieuwe terrein is eind 2013 voltooid en begin 2014 is het bedrijf verhuisd naar de nieuwe locatie. Deze verhuizing bracht wederom een kleine naamsverandering met zich mee: vanaf 1 januari 2014 heet het bedrijf: Stassen Mestrecycling & Transport. Met deze naamsverandering is ook onze huisstijl gemoderniseerd, iets wat onder andere terug te zien is in onze nieuwe vrachtwagens.

- Op deze locatie was er ook nog ruimte voor enkele mestopslagen voor de opslag van vloeibare meststoffen. De 2 grote silo's hebben een gezamenlijke inhoud van 12.000 m³. Het unieke aan deze 2 silo's is het gebruik van een Bos Aeromix-beluchtingssysteem. Dit zorgt voor een constante stroming van de mest waardoor deze constant homogeen is.